keltisch zout

 • Dorien

  Het zout-vitamine C-protocol kan worden aangevuld met de volgende info van Mike Donkers over het zogeheten helende Keltische Zout. Wat hij oa zegt is dat ons lichaam zout het beste opneemt in een oplossing van het zout (1/3 deel) met water (tweederde deel). In een potje doen en goed schudden. De spijsvertering wordt dan overgeslagen en de oplossing kan direct worden opgenomen in het bloed dat overigens voor 98% dezelfde samenstelling heeft als zeewater.

  Zout is geen natriumchoride: er is zout dat heelt en “zout” dat doodt

  Bron: Mike Donkers in: Spiegelbeeld (www.spiegelbeeld.nl: onafhankelijk tijdschrift voor Spiritualiteit, wetenschap en gezondheid en milieu), nr 1, januari 2010

  Mensen met meer interesse in deze materie, er zijn ook radio-uitzendingen van Mike Donkers over keltisch zeezout. Zie hier de toegang tot de naluisterbestanden:

  De uitzending van 23-8-09 van Johan Oldekamp met Mike Donkers: http://bit.ly/6adAWb

  Hier nog twee uitzendingen van Mike Donkers over keltisch zeezout (uitzending van 8-9-09 en 20-10-09): http://bit.ly/8dJbDV

  ————————————-

  De voorvoegsels “sal”, “sel” en “sol” slaan allemaal op zout. Misschien had je er nooit bij stil gestaan maar het woord “salaris” slaat van oorsprong op uitbetaald krijgen in zout. Romeinse “sol”daten kregen namelijk gedeeltelijk hun “sol”dij uitbetaald in zout. Het woord “sol” verwijst naar zonne-energie. Zout was ooit geld, zout was handel. Wat te denken bijv. van de Engelse woorden “sell” of “sale”. Zout is van oudsher belangrijk geweest, maar van daag de dag zit zout in het verdomhoekje. Hoe kan dat? Er is veel misinformatie en zelfs bewuste desinformatie over zout. Er is zout dat heelt en zout dat doodt. Tijd om een en ander met een grote korrel zout te nemen.

  De chemische naam voor zout is natriumchloride (NaCl). Zoals de naam al zegt, bestaat volgens de chemie zout uit slechts twee elementen: natrium (Na) en chloride (Cl). Dit komt omdat natrium en chloride de meest dominante elementen in zout zijn, de bindende kern voor de andere elementen in natuurlijk zout. Net als met de chemische naam voor water, H2O, zien we dat de chemie uitsluitend uitgaat van een “uitgeklede” basis. De chemie heeft daar een goede reden voor, want voor chemische toepassingen is er niet meer vereist dan H2O en natriumchloride. Maar, net als met H2O, blijft de vraag: waarom wordt er voor menselijke consumptie uitgegaan van een chemische definitie die niet alleen incompleet is voor voedingsdoeleinden, maar zelfs ronduit schadelijk?

  Het antwoord hierop heeft, zoals zo vaak, te maken met geld. De waarheid is dat zout voor menselijke consumptie slechts 1 procent van de markt vormt van de zoutindustrie. Ongeveer 93 procent van de wereldwijde zoutproductie is voor industriële doeleinden. De chemische industrie vereist uitsluiten pure natriumchloride. Aangezien dit de meerderheid vormt voor de klandizie van de zoutfabrikanten is de norm voor zout een chemische geworden en worden alle natuurlijke elementen in zout weggeraffineerd, omdat ze als “onzuiver” worden gezien. Dit laat nog zeven procent over voor voedingsdoeleinden. Zes procent daarvan wordt gebruikt als conserveermiddel voor voeding, waardoor er slechts 1 procent overblijft dat op de markt gebracht wordt als “tafelzout” of “keukenzout”. Dit zout zou echter ver uit de buurt van een tafel of keuken moeten blijven! Net als pure H2O rooft dit “pure” zout mineralen, omdat de hongerige natriumchloride de neiging heeft zich te binden aan andere mineralen, zoals dat ook van nature hoort in een zoutkristal.

  Er doet een door de zoutindustrie verspreid hardnekkig fabeltje de ronde dat er geen verschil zou zijn tussen zeezout en tafelzout, omdat het toch allemaal natriumchloride is. Als al wordt toegegeven dat zeezout uit andere mineralen en spoorelementen bestaat naast het dominante natriumchloride, wordt dit arrogant afgedaan als “zeer kleine hoeveelheden die te verwaarlozen zijn”. Niets is minder waar! Natuurlijk gewonnen zeezout is puur, ongewassen, ongedroogd en ongeraffineerd ruw zout dat nog vochtig is. Dit vocht is alleen al belangrijk omdat magnesium een waterminnend mineraal is dat verloren gaat bij het wassen en drogen. Puur, onbewerkt zeezout bestaat uit maar liefst 84 mineralen en spoorelementen die allemaal in de juiste verhouding, samenstelling en balans staan ten opzichte van elkaar en zo een perfecte synergie vormen, die de “oersoep” is van het leven.

  Er is veel onderzoek gedaan naar geisoleerd natriumchloride voor onze gezondheid. Doktoren weten niet zo goed wat ze ermee aanmoeten, want als je er teveel van neemt is het gif en is het schadelijk voor de nieren en drijft het de bloeddruk op, maar als je er te weinig van neemt is het ook niet goed. Er is echter niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar puur en ongeraffineerd zeezout waarin alle mineralen en spoorelementen bewaard zijn gebleven. Veel “wetenschap” over zout is afkomstig uit de VS waar ze bekend zijn met uitsluitend tafelzout niet bijv. het pure “sel gris” (grijs zout) of “fleur de sel” (bloem van het zout). Zoals dat in de Franse Guerandestreek in Bretagne nog traditioneel en handmatig wordt gewonnen volgens een meer dan 2000 jaar oude Keltische methode.

  Daarnaast is er veel desinformatie die verspreid wordt door de traditionele media. In een uitzending van het programma Keuringsdienst van waarde uit 2008 werd wederom de mythe onderstreept dat er essentieel geen verschil bestaat tussen tafelzout en zeezout. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik niet helemaal ontevreden was over deze uitzending. Zo werd er aangetoond dat wat verkocht wordt als “zeezout” niets meer is dan steenzout dat wettelijk “zeezout” genoemd mag worden omdat het “oude zeebodem” is. Landzout is absoluut geen zeezout. Landzout is weliswaar in het land opgesloten zeebodem maar daarmee houdt meteen de vergelijking op, want het mist datgene wat echt zeezout nu juist zo uniek maakt, namelijk de interactie tussen zonne- en waterenergie, de twee meest levensschepende energieën op aarde.

  Puur, onbewerkt zeezout bestaat uit maar liefst 84 mineralen en spoorelementen die allemaal in de juiste verhouding, samenstelling en balans staan ten opzichte van elkaar en zo een perfectie synergie vormen, die de “oersoep” is van het leven.

  Dit maakt dat de mineralenbalans en –samenstelling in het droge en donkere land niet meer gelijk is aan die van echt zeezout. Bovendien zijn deze zoutmijnen exact dezelfde als waar het geraffineerde industriële zout, de pekel en het tafelzout vandaan komt, zoals ook in de uitzending te zien is. Dat dergelijk “zeezout” vaak onder andere namen als bijv. “oerzout” zelfs in natuurvoedingswinkels te vinden is, is ronduit schandalig. Tot zover klopt de informatie in de uitzending van Keuringsdienst van waarde. De programmamakers hebben echter verzuimd een kijkje te nemen in Guerande om te zien hoe ze daar zout winnen. Dat zout bevat wel zonne- en waterenergie en het volle spectrum aan mineralen en spoorelementen. Ze hadden de ondiepe zoutmoerassen kunnen filmen die een speciale bodem hebben van zure klei en het natriumgehalte terugbrengen naar zo’n 90 procent tegenover de 97 tot 99 procent in andere zeezouten. Het is deze klei die het “sel gris” zijn grijze kleur geeft.

  Ze hadden kunnen filmen hoe de bovenste laag van 1 tot anderhalve centimeter door vrouwen (vanwege hun fijnere motoriek) eraf geschept wordt en ongewassen en ongedroogd verkocht wordt als “fleur de sel” en vervolgens de mannen (de paludiers) het overgebleven zout op een hoop harken om het ongewassen en ongedroogd te verkopen als “sel gris”. De programmamakers hebben eveneens verzuimd om studies te noemen die aantonen dat het Keltische zoutwinningsproces een zuiveringsproces is, waarbij de microben in de kleibodems van de zoutmoerassen een zuiverende, werking hebben, wat leidt tot honderd procent vervuilingsvrij zeezout. Ze hadden kunnen vermelden dat de mineralen en spoorelementen in echt zeezout wel degelijk effectief zijn, juist vanwege hun kleine hoeveelheden.

  Hoe verklaar je anders dat er overlevenden waren van de atoombommen in de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki die geen stralingsziekte hadden door het consumeren van producten uit de zee? Nucleaire straling tast bij uitstek de schildklier aan, maar kennelijk rekende dat kleine beetje jodium in combinatie met andere zeemineralen hier probleemloos mee af! Wellicht hadden ze een experiment van de Duits-Amerikaanse bioloog Jacques Loeb (1859-1924) kunnen aanhalen waarin Loeb probeerde zeewater te recreëren door natriumchloride toe te voegen aan water in dezelfde hoeveelheid als in zeewater. Zeevissen die in dit water zwommen stierven. Kennelijk waren de relatief kleine hoeveelheden andere mineralen en spoorelementen naast natriumchloride wel degelijk van levensbelang, net zoals ze dat bij de de overlevers van Hiroshima en Nagasaki waren.

  Misschien was het de moeite waard geweest om melding te maken van de Fransman Rene Quinton (1886-1925) die met zeewaterverdunningen mensen wist te genezen van degeneratieve ziektes van zijn tijd, waaronder tuberculose en cholera. In 1 extreem experiment liet Quinton zelfs een zwerfhond leegbloeden en vulde de aderen van de hond met verdund zeewater. De hond had binnen enkele dagen volledig nieuw bloed van de zuiverste kwaliteit en leefde nog een lang en gezond leven. Een soortgelijk experiment is ook gedaan met chlorofylverdunningen toegediend aan ratten in plaats van bloed met dezelfde verbluffende resultaten.

  Door zeemineralen te gebruiken als bemesting voor de grond maak je gebruik van de natuurlijke mineralenbalans in zeewater en bedrijf je landzout in volledige harmonie met de natuur.

  Zout der aarde

  De kelten maakte een “Sole” van zeezout en regenwater en dronken dit dagelijks. Mits je het niet overdrijft is dit een volkomen veilig en uitgebalanceerd supplement. Het recept is eenvoudig: vul een glazen pot of fles voor eenderde met keltisch zeezout, vul af met tweederde zuiver water en schudt met het deksel of de dop erop enkele keren krachtdadig. Het water raakt verzadigd en kan niet meer dan 26 procent zout opnemen, dus er zullen korrels overblijven op de bodem die niet meer oplossen. Doe van deze Sole een theelepel in een glas water van 250 centiliter en drink dat elke dag ‘s ochtends op een nuchtere maag en eventueel ook ‘s avonds voor het slapen gaan. Je geeft je lichaam dan een evenwicht menu van 84 mineralen en spoorelementen in een vloeibare vorm die het bloed herkent en direct in zich opneemt en transporteert naar de cellen. Voor je cellen zijn dit zogeheten “electrolyten” die de electromagnetische communicatie tussen je cellen verbeteren. De term “electrolyt” verwijst naar “electrisch licht”. Opnieuw zien we daar de connectie met cellen en licht.

  Zolang je je Sole in de koelkast of buiten de koelkast op een koele en donkere plaats bewaart, is deze oneindig houdbaar. Hetzelfde geldt voor Keltisch zout in vaste voorm. Iets wat de natuur ons geeft en het eeuwige leven heeft, wat denk je dat het met jou kan doen? Als dat allemaal te goed klinkt om waar te zijn, besef dan dat er een experiment is gedaan door de Franse bioloog Alexis Carrel (1873-1944) waarbij hij een kippenhart meer dan 37 jaar in leven hield in een zeezoutoplossing. Carrell beeindigde het experiment vrijwillig omdat hij v oldoende had aangetoond dat onsterfelijkheid wel degelijk mogelijk is als je de cellen geeft wat ze nodig hebben, in dat geval water en zoutmineralen. Een verpletterend bewijs dat we niet hoeven te degenereren, als we ons lichaam maar geven wat het nodig heeft.

  De Spaanse veroveraar Ponce de Leon (1840-1925) voer over de zeven zeeën op zoek naar de Fontein der Eeuwige Jeugd. Wat hij niet besefte dat hij al die tijd dat hij eroverheen voer de fontein al had gevonden! Niet voor niets is menselijk vruchtwater een verdunde oceaan en is het Franse woord voor “zee”: la mere (de moeder). De zee is een soort baarmoeder die door middel van “weeën” eb (samentrekken) en vloed (loslaten) veroorzaakt. Dat zout heilig is en met licht te maken heeft, blijkt ook uit het woord “halyt”. Een ander woord voor zout, dat “heilig licht” of ”heel licht” betekent. De Fransen noemen zeezout van oudsher “l’or Blanc” (wit goud). Met recht, want echt zeezout bevalt het volledige spectrum aan lichtenergie en de electromagnetische informatie van alle elementen op aarde. Deze elementen en hun informatie corresponderen rechtstreeks met alle vloeistoffen in ons lichaam. Niet in de laatste plaats ons bloed.

  Dat het zout der aarde ook letterlijk goed is voor de aarde blijkt uit de experimenten van de Amerikaanse KNO-arts Maynard Murray (1910-1983). Murray maakte zich zorgen om het groeiend aantal kankergevallen dat toen in de VS ontstond als gevolg van giftige landbouwmethodes en zinde op een manier om hier iets aan te doen. Hij werkte in een ziekenhuis dicht bij de zee en ging tijdens zijn pauzes vaak naar de zee om op andere gedachten te komen. Murray ontwikkelde de theorie dat het de mineraalzouten zijn die zo veelvuldig in de zee voorkomen die leiden tot volmaakte gezondheid van alle dieren en plantenleven in een gezonde zeeomgeving. Zonder celverzwakking en celsterfte en dus ook zonder ouderdom en degeneratie. En niet alleen dat, maar ook langlevendheid: er zijn zelfs zeeschilpadden gevangen die ruim 400 jaar oud waren!

  Volgens Murray zijn al deze zouten in de zee terechtgekomen door wegspoeling van het land als gevolg van neerslag. Vanuit die logica gezien lag het voor hem voor de hand om deze in de juiste verdunning weer te recyclen op het land. Door zeemineralen te gebruiken als bemesting voor de grond maar je gebruik van de natuurlijk e mineralenbalans in zeewater en bedrijf je landbouw in volledige harmonie met de natuur. De zee bevat een onuitputtelijke voorraad mineralen en door neerslag spelen deze weer terug naar de zee. Denk ook aan de levensenergie en informatie die je via zeemineralen toevoegt aan de aarde. Niet voor niets is de titel van Murray’s boek Sea Energy Agriculture. Geen wonder dat de Fransen hun Keltische zeezout “wit goud” noemen. Eet echter het toxische, geraffineerde tafelzout en je hebt wit gif. Het ene zout is dus het andere niet. Aan jou de keus: goud of gif. Ik weet wel waar ik voor kies.

  —————————————————–

  Keltisch zeezout is te verkrijgen bij Breizh Import in Zwolle: www.breizh-import.nl

  Dan ten slotte nog verkooppunten in NL bekend bij de importeur (Pascal Pichon –Breizh-import):

  Hieronder zijn wel de verkooppunten waar mijn producten te koop zijn (grof

  zout 1 Kg zakje):

  “Fun Food Factory”, Joh. Vijghstraat 75, NIJMEGEN

  “Organic Food For You”, Cornelis Schuytstraat 26/28 of Vijzelstraat 129,

  AMSTERDAM

  “Organic Food For You”, Naarderstraat 34, LAREN

  “Natuurwinkel” Arnhem Kronenburg, Kronenburg Passage 32, ARNHEM.

  Epiloog:

  Mythe: zeemineralen worden niet goed opgenomen

  Het is ongelooflijk hoeveel desinformatie er bestaat over zeezout. Het moet bepaalde partijen er wel heel veel aan gelegen zijn om ons van de eeuwenoude kennis af te houden dat zout kan helen. Zelfs uit de alternatieve hoek steken er verhalen op over hoe gevaarlijk het drinken van een Sole is omdat de mineralen anorganisch zijn en te grote moleculen bevatten, waardoor het lichaam dit niet goed kan verwerken en de zouten zich gaan opstapelen in je nieren. Onzin!

  Er zijn 3 manieren om zeemineralen binnen te krijgen:

  1. Rechtstreeks over het eten doen.

  2. In een bepaalde verdunning drinken.

  3. Planten eten die met zeemineralen gekweekt zijn.

  De voor- en nadelen van elke manier:

  1. De mineralen zijn op deze manier niet verdund en dus krijg je de volle dosis binnen. Ons bloed en lymfenvocht zijn echter een verdunde oceaan. Zeemineralen onverdund en in vaste, niet vloeibare vorm binnenkrijgen is dus de minst effectieve manier voor je lichaam om daadwerkelijk ook iets te doen met die mineralen. Gewoonlijk eet je echter maar kleine beetjes, dus het is niet dusdanig toxisch dat het gevaarlijk is, want je maagbacterien kunnen hier wel mee omgaan. Dit is waarom er geen gevallen bekend zijn van vergifting na het eten van zeezout. Daarnaast geeft het eten van zeezout vaak een natuurlijke dorstimpuls dus je lichaam geeft zelf al aan dat het verdund moet worden. Door te drinken verdun je dan alsnog de mineralen en worden ze effectiever voor het lichaam. Je laat echter de inname van mineralen wel via de spijsvertering lopen en dat is niet zo effectief aangezien de mineralen anorganisch zijn en je spijsvertering zit te wachten op organische mineralen. Kortom, dit is de minst effectieve manier.

  2. Dit is de op een na beste manier om zeemineralen binnen te krijgen. Door de mineralen te drinken in de juiste verdunning komt er geen spijsvertering aan te pas. Bovendien is het een vloeibare oplossing, net als je bloed en lymfenvocht. Vanwege het gebrek aan spijsvertering komt deze vloeibare zeemineralenverdunning direct in je bloed en lymfenvocht terecht en is daarmee dan ook direct beschikbaar voor de cellen. De mineralen zijn weliswaar anorganisch en hebben dus grotere moleculen maar vanwege de verdunning in water voegen ze hun informatie toe aan het water en je lichaam weet precies wat het ermee moet doen. Dit is vooral ook handig voor mensen die spijsverteringsproblemen hebben en daardoor de mineralen niet optimaal kunnen opnemen.

  Dit is ook de reden waarom paarden en koeien extra mineralen tot zich kunnen nemen via een liksteen. Ook de mineralen op de liksteen zijn anorganisch maar ze veroorzaken een dorstimpuls bij het dier waardoor het gaat drinken en zo zijn eigen verdunning maakt. Paarden en koeien eten om die reden ook vaak grond om zo aan extra mineralen te komen, waarna ze eveneens gaan drinken. Een zeer effectieve therapie om het menselijke lichaam te zuiveren en van mineralen te voorzien is eveneens het drinken van bepaalde zand-, leem- of kleisoorten. Dit zijn anorganische landmineralen en deze hebben al vele eeuwen een therapeutisch effect.

  Het lichaam wil graag mineralen hebben en heeft meerdere mechanismes om hieraan te komen. De spijsvertering van anorganische mineralen is het minst effectief, het drinken ervan is een goede tweede keus. Voor paarden en koeien zouden zeemineralen oplossen in hun drinkwater ook veel effectiever zijn dan een liksteen.

  3. Door planten te kweken met zeemineralen gaan de mineralen door het organisme heen en worden daardoor van anorganisch naar organisch. De moleculen worden kleiner en ultiem opneembaar voor het lichaam, mits je beschikt over een goede spijsvertering en opnamecapaciteit. De zeemineralen zijn nu onderdeel van de plant geworden die ze gebruikt voor zijn eigen groei en ontwikkeling. De restjes eten wij als we de plant plukken en eten. Voorwaarde is wel dat we dat rauw doen want door koken verliezen we de mineralen weer. Uiteindelijk is dit de meest effectieve manier voor je lichaam om zeemineralen op te kunnen nemen.

  Zoals gezegd, voor mensen met spijsverteringsklachten is de tweede methode beter omdat ze dan de spijsvertering omzeilen. De mineralen zijn dan weliswaar anorganisch en hebben grotere moleculen maar net als bij paarden en koeien weet het menselijk lichaam daar wel raad mee omdat het zit te wachten op deze perfecte balans,samenstelling en verhouding van mineralen en spoorelementen. De verdunning werkt homeopathisch en het gaat vooral om de energie van de materie, niet de materie zelf. Water neemt deze energetische informatie in zich op en communiceert rechtstreeks met je bloed en je cellen.

  Hier een stukje van Mike Donkers over keltisch zeezout

  http://www.fonteine.com/zeemineralen.html

  Hieronder iets meer over de toepassing van het Keltische zeezout http://thelifeofasimpleman.wazzup.nl/2009/06/13/de-vier-basisprincipes-voor-gezond-eten-en-leven/ : het gaat dan om hoe je de zoutoplossing, ook wel “sole” maakt (1/3 zout op 2/3 water) waardoor het zout het best opneembaar wordt voor ons lichaam:

  Vol-spectrum zout

  Net zoals er vol-spectrum licht bestaat (natuurlijk zonlicht dat het volledige electro-magnetische spectrum bevat) zo is er ook iets wat ik vol-spectrum zout noem. Zout is namelijk ook electro-magnetische energie. Je cellen hebben deze electrolyten nodig om de electro-magnetische en zelfs lichtcommunicatie tussen je cellen te verbeteren. Ik adviseer je om alleen deze drie typen zout te gebruiken: Keltisch zeezout (ook wel sel gris genoemd, uit Guérande, Frankrijk), Dode Zeezout en Himalayazout.

  De beste manier om zout te consumeren is in vloeibare vorm door het maken van een concentreerde zoutoplossing genaamd Sole. In dit artikel leg ik uit hoe dat moet:

  Een veilige dosis is één of twee theelepels Sole in een glas water. Je kunt de dosis geleidelijk verhogen als je wilt, maar wees voorzichtig en luister naar wat je lichaam je vertelt. Je hoeft je geen zorgen te maken om je bloeddruk of je hart want je lichaam heeft namelijk zout nodig, best veel zelfs. Je bloed hoort van nature 0,9% zout te bevatten en je lichaam heeft ongeveer 200 gram nodig. Toen je in de baarmoeder lag, lag je in een zoutbad dat als het goed is nagenoeg identiek was aan verdund zeewater (afhankelijk van het voedingspatroon van je moeder natuurlijk). Gezond menselijk bloed is voor 98% gelijk aan zeewater. We zijn niet alleen planten, we zijn ook een verdunde oceaan. Het is dus erg zinvol om zoutoplossingen te drinken om onze cellen te regenereren en ze de oorspronkelijke informatie en energie terug te geven.

  Het keltische zout is grijzig en heeft dikkere korrels dan normaal zout.

  Het is afkomstig van de laag onder die van het zogeheten “fleur de sel” dat duurder is en dat ook meer natrium bevat.

  Maar juist het keltische zout dat grijzig en beetje viezig oogt, is gezonder en zelfs ook goedkoper dan gewoon zout of fleur de sel.

  Hieronder nog een stukje van Mike Donkers over het sel gris tov fleur de

  sel (zoutlaag die boven de sel gris ligt)

  Dat het overblijvende sel gris daarmee ‘onzuiver’ of zelfs ‘verontreinigd’

  zou zijn is een pertinente onwaarheid! Inderdaad heeft sel gris een grijze

  kleur vanwege de interactie met de moerasklei en bevat het inderdaad

  kleiresten. Dit levert echter alleen maar meer mineralen op, omdat er nu

  ook landmineralen uit de klei zich hebben vermengd met het zout! Daarnaast

  heeft sel gris als voordeel dat de bovenste laag (fleur de sel) het meeste

  natrium bevat, waardoor sel gris van nature natriumarm is en dus minder

  zout (het smaakt bijna zoetig en zeer zacht). Hierdoor komen andere

  mineraalzouten meer naar voren. Een laatste voordeel van sel gris is dat

  het stukken goedkoper is omdat het een restproduct is van de zoutwinning

  in Guerande en men niet het volle pond kan vragen aan de consument die nu

  eenmaal wit zout is gewend.

  En hier nog woorden van Mike over sel gris en het verhaal dat het

  verontreinigd zout is omdat het zout is van de verontreinigde kust:

  Dan nog even iets over verontreiniging. Het is waar dat de kustwateren

  niet te vertrouwen zijn vandaag de dag en dus zeer waarschijnlijk

  verontreinigd zijn. Vandaar dat ik altijd een pleidooi maak voor sel gris

  uit Guerande, Frankrijk (Keltisch zeezout), waarbij gebruik wordt gemaakt

  van een bijna 2000 (!) jaar oud Keltisch zuiveringssysteem.

  ——————————

  Praktisch gezien: je kunt de korrels niet in een zoutmolen doen (ook niet

  die met een keramische molen, zoals de importeur wel zei dat het zou

  kunnen) opdat ze kleiner worden. Het keltische zout is zacht en breekt

  niet makkelijk.

  Hier gegevens over de prijs van keltisch zout:

  Hieronder een stukje uit een mail van Pascal Pichon (importeur van Breizh

  import te Zwolle):

  zakje 25Kg: (38,25/zakje)

  Verzendkosten (via CTS transport) : 8,00 (1 t/m 30Kg)

  Totaal bedrag: 46,25 incl. BTW en verzendkosten.

  Maar als u in de buurt van Zwolle komt, dan bent u ook van harte welkom

  om direct bij mij in Zwolle een zakje zeezout te ophalen (graag eerst bellen

  om een afsprak te maken: Pascal Pichon

  Ulgerkamp 29

  8014 GE Zwolle

  Nederland

  T (038) 466 90 63

  F (038) 466 90 64

  E info@breizh-import.nl

  Ik neem sochtends eerste ding als ik opsta en savonds vlak voor slapen

  gaan een glas water met 2 theelepels sole (=zoutoplossing van keltisch

  zout in water) erin. Op deze manier maak ik het mijn lichaam makkelijk om

  het op te nemen en zichzelf te reinigen.

  Maar je kunt het keltische zout ook gewoon door eten “strooien”.

  Nog een tip misschien: Ik combineer meerdere inzichten

  met elkaar.

  Ik doe sochtends en savonds de sole in gekookt water met ook gembersap (ik

  gooi verse gember in een sapmachine - maar met gemberpoeder gaat het ook),

  kurkuma (is een superfood) en cayennepeper (beetje maar! de cayennepeper

  versterkt het geneeskrachtige effect van de gember en de kurkuma).

  Je kunt er ook nog een snufje groene thee bij doen (ik gebruik gyokuro classic van simon levelt -die zou het meeste lijken op de japanse matcha, ook groene thee en superfood en niet te betalen als je het in NL koopt).

  Er is ook het veel duurdere himalayazout, maar dat heeft als nadeel ook nog: minder magnesium vanwege minder water in het zout en minder andere mineralen en minder opslag van zonlicht, omdat het geen zeezout is.

 • yolanda

  Hoi Dorien,

  Ik weet van de werking van het keltisch zout en wil een stuk plaatsen erover op mijn website.

  Nu vond ik jou stuk en hier staat zoveel info in, dat ik wil vragen of ik jouw stuk mag plaatsen op mijn website?

  uiteraard zal ik hier bij je naam vermelden.

  dus,,vraag ik hiervoor je toestemming.

  vriendelijke groetjes,

  Yolanda van www.spiritueel-bewust.nl

 • Annelies

  Hallo

  Graag wil ik info over het gebruik van keltisch zeezout.

  Heb last van hge bloeddruk, migraine, en fibromyalgie.

  Is dan drinkenvan keltisch zeezout goed?