Het bouwen van de Lyme zapper

De zapper wordt gevoed door een 9-V batterij om 50 end 60-Hz voedingsfrequenties te vermijden.

De zapper produceert een 0 tot 9-Volt blokgolf op drie mogelijke frequenties:

• schakelaar positie 1: 30 kHz voor algemeen zappen (hoge versie)

• schakelaar positie 2: 380 kHz voor Lyme zappen (Borrelia burgdorferi)

• schakelaar positie 3: 2 kHz voor algemeen zappen (lage versie)

Om de juiste frequenties te genereren zijn alle componenten in het ontwerp met grote zorg geselecteerd. Om precies de juiste resultaten te krijgen zal jij je componenten ook met grote zorg moeten kiezen.

(http://www.effectief-behandelen-lyme.nl/ ) Zie de lyme startpagina. Dit verhaal moet u zeker lezen.